חזרה לדף הבית

יש להדפיס, למלא את הטופס ולשלוח בצרוף המחאה לכתובת המצויינת בראש הדף.
ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההנחה בכל עת.

כמות

סה"כ

מחיר הנחה

שם הספר

_ _ _

_ _ _

_ _ _ ₪

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ ₪

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ ₪

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ ₪

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ ₪

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ ₪

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

סה"כ

_ _ _


מצורפת המחאה לפקודת הוצאת אוניברסיטת תל-אביב בסך:_ _ _ _ ₪ כולל דמי משלוח.

שם המזמין: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ חתימת המזמין: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מס' טלפון לבירורים: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מס' טלפון נייד: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

כתובת למשלוח:
שם פרטי ושם משפחה: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

רחוב (תא דואר): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

עיר: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מיקוד: _ _ _ _ _ _ _ _ _

הערות: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _