» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> המחברים
מורה נבוכים לרמב"ם | מיכאל שורץ תרגום

 

פרופ' מיכאל שורץ לימד בחוגים לפילוסופיה יהודית ושפה וספרות ערבית באוניברסיטת תל-אביב. הוא מומחה בעל שם לערבית יהודית ולפילוסופיה של הרמב"ם.