» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> עטיפת הספר
הקוראן, מהדורה חדשה, מעודכנת ומורחבת | אורי רובין, תרגם מערבית