» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> המחברים
ישראל נג'ארה - שירים | טובה בארי, עורכת

 

פרופסור טובה בארי מלמדת שירת ימי הביניים בחוג לספרות באוניברסיטת תל-אביב. מחקריה עוסקים בשירה העברית במזרח במאות העשירית והאחת-עשרה, על פי כתבי יד מן הגניזה הקהירית, וכן בשירה העברית בארץ ישראל ובמזרח במאה השש-עשרה, ובעיקר בשירתו של ישראל נג'ארה.

בארי פרסמה עשרות מאמרים ושני ספרים: החזן הגדול אשר בבגדאד: פיוטי יוסף בן חיים אלברדאני (תשס"ג) ולדויד מזמור: פיוטי דויד הנשיא (תשס"ט).