» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> ביקורות ועוד
ישראל נג'ארה - שירים | טובה בארי, עורכת

 

הספר ראה אור בחודש פברואר 2015