שינוי גודל האותגודל אות רגילגודל אות גדול יותרגודל אות גדול מאוד
כל הכותרים
החומרים המרכיבים אותנו
דתות העולם
ישראליות, יהדות ומקרא
שירת תור הזהב
קלאסיקה ערבית

לאתר: מורה נבוכים


הדפסה ידידותית חזרה לרשימת הספרים

    » על הספר  » המחברים  » מתוך הספר  » ביקורות ועוד  » עטיפת הספר  


חמישה חומשי תורה
נוסח שומרון ונוסח המסורה
מאת: אברהם טל ומשה פלורנטין

מחיר קטלוגי:  149 ₪
המחיר באתר: 125 ₪


 

אגב מסירתה מדור לדור לבשה התורה צורות שונות. אופיים של דתות ושל עדות מתבטא בנוסחי התורה שבידי מאמיניהן: היהודים, האוחזים בנוסח "המסורה", הנוצרים, הדבקים בתרגום השבעים וב"וולגטה", והשומרונים המאמינים שהנוסח שבידיהם הוא הוא תורת משה האמיתית. חז"ל הכירו את נוסח השומרונים והתווכחו עמו. אבות הכנסייה הזכירו את הייחוד שלו. הופעתו המחודשת בימי התפשטות הרפורמציה, אחרי שדורות רבים שכחוהו, עוררה פולמוס בלתי מתפשר בינה ובין הכנסייה הקתולית.

המהדורה הזו מבוססת על אחד מכתבי היד העתיקים ביותר של בני העדה, השמור בשכם. היא מעמידה את נוסח המסורה של היהודים מול נוסח השומרונים ומציגה לראשונה את כל ההבדלים המהותיים שבין שני הנוסחים - הן אלה הנראים בכתב והן הללו המסתתרים מאחורי ההגייה. הללו האחרונים אף מבוארים ומתפרשים.

תכלית ההצגה להראות לקורא את המשותף לשני הנוסחים ואת המבדיל ביניהם. אנו מבקשים להציג לא רק את ההבדלים הגלויים מהתבוננות בכתוב עצמו כי אם גם את הסמויים מן העין ואינם נחשפים אלא מניתוח הגיית הכתוב בפני בני העדה. ההגייה היא המראה את טיבן של צורות, הדומות לכאורה לכתוב בנוסח המסורה. לאלה נוספו הערות להבהרת מהות השוני בין שני המקורות הגדולים האלה.

תוכן העניינים

    + פתח דבר

מבוא - תורת משה כנוסח שומרון
    + א. מאימתי ידוע נוסח שומרון
    + ב. ייחודו של נוסח השומרונים
          1. הבדלים שאינם מכוונים - השתקפות הדקדוק והכתיב
              של עברית השומרונים בכתוב
          2. הבדלים מכוונים
            א. עריכת הלשון - סילוק צורות ומבנים דקדוקיים הנראים חריגים
            ב. עריכת התוכן
               1. סידור "הגיוני" של הכתוב
               2. יישוב הכתובים
               3. חילופים אפולוגטיים
               4. חילופים אידיאולוגיים־דתיים
    + ג. שאלת אחדותו של נוסח השומרונים
    + ד. המהדורה שלפנינו

נוסח שומרון ונוסח המסורה
    + בראשית
    + שמות
    + ויקרא
    + במדבר
    + דברים

נספחים, סימנים, קיצורים
    + הבדלי נוסח העולים מקריאת השומרונים
    + הבדלים בין כ"י "שכם 6" לקריאת השומרונים
    + הגרסאות המתוקנות של כתב היד
    + רשימת החסרים בכתב היד
    + כתיבים מיוחדים בכתב היד
    + התוספות שבנוסח שומרון
    + רשימת ההפסקים המיוחדים לנוסח שומרון
    + לוח הסימנים
    + לוח הקיצורים הכלליים
    + רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

    + הקדמה באנגלית

 

© ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב על שם חיים רובין - The Haim Rubin Tel Aviv University Press | סמיוטיקה: ספרים |
טל: 03 - 6405661   פקס: 03 - 6405662   בניין גילמן למדעי הרוח, קומה 4, חדר 402, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 69978