שינוי גודל האותגודל אות רגילגודל אות גדול יותרגודל אות גדול מאוד
כל הכותרים
החומרים המרכיבים אותנו
דתות העולם
ישראליות, יהדות ומקרא
שירת תור הזהב
קלאסיקה ערבית

לאתר: מורה נבוכים


הדפסה ידידותית חזרה לרשימת הספרים

    » על הספר  » המחברים  » מתוך הספר  » ביקורות ועוד  » עטיפת הספר  


מאה סיפורים חסר אחד
מאת: עֵלי יסיף

מחיר קטלוגי:  84 ₪
המחיר באתר: 75 ₪


 

במרכז הספר נמצא קובץ בן תשעים ותשעה סיפורים המתפרסם כאן במלואו לראשונה. אף שכתב היד שבו מועתק קובץ 'מאה סיפורים חסר אחד', הוא בן ראשית המאה השש-עשרה, רוב סיפורי הקובץ, ובוודאי החשובים שבהם, נוצרו סביב שנת 1300.

זהו קובץ הסיפורים המקיף והחשוב ביותר של התרבות היהודית של ימי הביניים שהגיע לידינו. סיפורי הקובץ העשיר והמגוון מאפשרים לנו לצאת מעולמם של חכמים ולגלות את דעותיהם, את חרדותיהם ואת תקוותיהם של יהודים מכל שכבות החברה היהודית בת הזמן.

הם מתארים יחסים לעתים מורכבים של קרבה ולעתים של איבה בין למדנים לבורים, בין עשירים לעניים, בין גברים לנשים ובין יהודים לבין חברת הרוב הנוצרית. הם מתארים את היחסים רבי הפנים בין עולמם של בני האדם לעולמם של מלאכים ושדים, עולמות שהטבעי והעל טבעי משמשים בהם בערבוביה.

עֵלי יסיף מוביל את הקורא בסמטאות העבר--מאיר זוויות הנסתרות מעיניו של הלא-מומחה, מסביר הקשרים ומפרש ביטויים ורעיונות שמשמעותם נעלמה מאתנו עם השנים. הספר הזה הוא תרומה חשובה לחקר תרבות ימי הביניים בכלל ולחקר הפולקלור היהודי בפרט.

מתוך הספר, ט"ו: מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל, ובא זאב ונטל את בנו מאצלו ולא פסק מתפילתו. וכשסיים את תפילתו אמרו לו תלמידיו, רבי, לא חסת בעצמך שבא זאב ונטל את בנך מאצלך? א"ל, אל יבואו עלי(ו) שלא חסתי בו בשביל התפילה.

ולא הספיק לגמור את הדבר עד שהחזיר הזאב את התינוק ואמרו לו, מה עשו לך? אמר להם, הכניסוני לחורבה פלונית ושמעתי בת קול שהיא אומרת למעלה, לא על זה שלחתיך אלא על פלוני בן פלוני שלחתיך. לא הספיק לגמור את הדבר ששמע קול צווחים ואמרו, פלוני בן פלוני נטלו זאב.

מתוך הספר, מ"ה: מעשה ברב כהנא שהיה ארוך מכל דורו והיו ליצני הדור באים ואמרו לו, את(!) כהנא? הואיל ואת ארוך אתה שומע מה אומרים בשמים, ובא וספר לנו. וכשהקפיד עליהם היה מענישן שמתו. ומרוב גבורתו מינהו אביו רועה על הבהמות.

פעם אחת בא ארי בין האתונות ולקח אחת מהן, וירא להגיד לאביו. ותפש הארי בשם המפורש והיה מטריחו בריחים במקום האתון. ועברו שבועיים שלא נכנס אביו ברחיים. תמה אביו על שלא הניחו לילך בריחים. ופעם נכנס בעל כרחו וראה שהארי עמד והטריחו בריחים.

ושאל לו מהיכן בא לו הארי. וסיפר לו כל המאורע. א"ל ובשביל אתון הטרחת שם קונך? משביע אני עליך שתגלה לא"י ולא תגלה שאתה בן תורה עד ז' שנים. הלך וקיים מצות אביו. וכיון שבא לא"י אמרו לו לרבי יוחנן שהוא ראש ישיבה, ארי עלה מבבל.

תוכן העניינים

+ דברי הקדמה
+ מבוא: קובץ 'מאה סיפורים' בתרבות העממית של ימי הביניים

+ א. קובצי הסיפורים בספרות העברית של ימי הביניים
+ ב. קובץ 'מאה סיפורים': זמנו והקשריו
+ ג. מבנה קובץ הסיפורים והרכבו
+ ד. אגדות חז"ל מסופרות מחדש
+ ה. סיפור ומוסר ב'מאה סיפורים'
+ ו. אגדות גולה: יהודים, נוצרים ומה שביניהם
+ ז. בתוככי העולם היהודי: על גבולות ומחלוקות
+ ח. לא גטו תרבותי: בראי הפולקלור האירופי
+ ט. הקול האחר: סיפורי נשים ב'מאה סיפורים'
+ י. שדים, מתים ומלאכים: העולם שמעבר

+ קובץ הסיפורים
+ הערות לסיפורים
+ נספחים
+ נספח א החיבורים המועתקים בכתב יד ירושלים
+ נספח ב סיפורים משותפים ל'מאה סיפורים' ול'ספר המעשים'
+ נספח ג תהא לך מעשה מלך המשיח
+ קיצורים ביבליוגרפיים
+ מפתח כללי


           


 

© ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב על שם חיים רובין - The Haim Rubin Tel Aviv University Press | סמיוטיקה: ספרים |
טל: 03 - 6405661   פקס: 03 - 6405662   בניין גילמן למדעי הרוח, קומה 4, חדר 402, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 69978